Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 

Dawn Foods, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen ('Dawn') is een familiebedrijf waar iedereen trots is op zijn werk en waar de klant altijd op de eerste plaats komt. Dawn streeft ernaar om u bakkerijproducten van de hoogste kwaliteit en innovatieve oplossingen te bieden die van uw bakkerij een succes maken. Dawn heeft zich door de jaren heen continu ontwikkeld om de kwaliteitsproducten en -diensten te kunnen leveren waar onze klanten om vragen.

Dawn weet dat privacy belangrijk voor u is. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Dawn uw informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u met onze producten en diensten werkt, en geldt voor iedereen binnen en buiten de Verenigde Staten die onze diensten gebruikt ('gebruikers'). Onze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u websites bezoekt of gebruikt die Dawn beheert, waaronder 

www.Dawnfoods.com en alle andere online diensten die Dawn beheert en aanbiedt (samen de 'diensten' genoemd).

Snelkoppelingen

We raden u aan deze hele Privacyverklaring door te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig geïnformeerd bent. Als u echter uitsluitend een specifiek deel van deze Privacyverklaring wilt raadplegen, kunt u op de betreffende koppeling hieronder klikken om direct naar dat onderdeel te gaan. 

Bevoegde gebruikers van de diensten
Verzamelen en gebruiken van informatie
Cookies
Gebruiken en delen van informatie
Wettelijke basis voor verwerking van persoonsgegevens (uitsluitend voor bezoekers van de EER)
Het recht van gebruikers op gegevensbescherming
Andere rechten van EER-bezoekers
Bewaren van gegevens
Informatiebeveiliging
Aanvullende bepalingen inzake de diensten en uw informatie
Wijzigingen aan onze Privacyverklaring
Contact met ons opnemen

Deze Privacyverklaring geldt uitsluitend voor de diensten en voor de wijze waarop wij uw gegevens in verband met de diensten verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen. De Privacyverklaring geldt niet voor websites, applicaties of diensten van derden.

Als u vragen hebt over Dawns Privacyverklaring of werkwijze, of als u contact met ons wilt opnemen over de gegevens die wij over u verzamelen, kunt u de contactinformatie onderaan deze Privacyverklaring gebruiken. 


Bevoegde gebruikers van de diensten

Dawns diensten zijn niet bestemd voor personen onder de 18 jaar. Als u jonger dan 18 jaar bent, kunt u de diensten niet gebruiken. Als een minderjarige ons persoonlijke gegevens verstrekt heeft, kunt u als ouder of voogd contact met ons opnemen op +1-800-248-1144 van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur (oostelijke tijdzone in de VS), of ons een e-mail sturen via  Web-Admin@Dawnfoods.com met het verzoek deze informatie uit onze administratie te verwijderen. We zullen al het redelijke ondernemen om de gegevens van het kind uit onze bestaande bestanden te verwijderen.


Verzamelen en gebruiken van informatie

Dawn verzamelt verschillende soorten informatie wanneer u de diensten bezoekt of gebruikt. Uw gegevens worden op drie manieren verzameld: direct op basis van wat u invoert, van derde partijen en door middel van geautomatiseerde technologieën. Dawn kan de volgende soorten gegevens verzamelen:

Persoonsgegevens: Dawn kan persoonsgegevens van u verzamelen door uw gebruik van de diensten. 'Persoonsgegevens' zijn gegevens die u kunnen identificeren, zoals uw voornaam, achternaam, adres, postcode, e-mailadres of telefoonnummer. We kunnen de door ons verzamelde persoonsgegevens combineren met aanvullende informatie die wij over u verzamelen of van derden krijgen. Dawn kan uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van andere producten en diensten die Dawn en zijn gelieerde ondernemingen aanbieden. Dawn kan uw persoonsgegevens ook buiten Dawn delen. Dawn kan bijvoorbeeld gegevens uitwisselen met onze partnerbedrijven om statistische analyses te kunnen doen, u een e-mail of brief te kunnen sturen of problemen van gebruikers te verhelpen.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ervoor kiest om ons bepaalde persoonsgegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn. 

Gegevens van uw Dawn-account: Het kan zijn dat u een account moet aanmaken om bepaalde diensten te kunnen gebruiken (een 'Dawn-account'). Voor het bekijken van veel van onze diensten is het niet verplicht om u te registreren of persoonlijke informatie op te geven. Maar door u te registreren, krijgt u toegang tot bepaalde onderdelen van de diensten waarvoor registratie vereist is, zoals afwerkingsideeën voor recepten en andere functies. Dawn kan bepaalde informatie over u verzamelen via uw registratie voor uw Dawn-account, waaronder persoonsgegevens en andere informatie zoals een gebruikersnaam, wachtwoord, persoonlijk profiel, foto's, uw locatie en informatie over uw contacten. We wijzen u erop dat sommige gegevens van uw Dawn-account openbaar weergegeven kunnen worden. 

Gegevens van uw betalingstransacties: Soms verstrekt u bepaalde informatie om een betaling via onze diensten te doen, zoals uw naam, adres, creditcardnummer, betaalpasnummer, vervaldatum en veiligheidscode ('cvv') van uw kaart en uw postadres (samen 'Betaalinformatie' genoemd), alsmede uw leveringsadres. De door u verstrekte betaalinformatie is vertrouwelijk en wij maken deze informatie niet openbaar. We kunnen informatie naar aanleiding van uw aankopen via onze diensten verzamelen en opslaan.

Correspondentiegegevens: Als u ons een e-mail stuurt, u aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of mailinglijsten, of producten of diensten aanschaft via de diensten, kunnen wij uw e-mailbericht, e-mailadres en contactinformatie bewaren om uw vragen te beantwoorden, de bestelde producten of diensten te leveren en u kennisgevingen of andere berichten te sturen. Wij delen of verkopen geen persoonlijke gegevens met of aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Openbare informatie: Dawn kan informatie over u verzamelen van openbaar beschikbare bronnen. Als u informatie beschikbaar stelt in een publiekelijk of open forum, zoals een sociaal netwerk, kan dat als openbare informatie beschouwd worden voor de doeleinden van deze Privacyverklaring en kan Dawn deze informatie bekijken en verzamelen. We wijzen u erop dat content of informatie die u deelt met of verstrekt aan derden tijdens het gebruik of in verband met uw gebruik van de diensten, niet privé en niet vertrouwelijk is. Dawn is niet aansprakelijk voor content of informatie die u post of met derden deelt.

Informatie die we automatisch verzamelen: 

Koppelingen: Dawn kan volgen wat u met koppelingen doet die opgenomen zijn in de diensten, waaronder onze e-mailberichten, diensten van derden en clienttoepassingen. Dit doen we om het gebruik van de diensten te kunnen analyseren en de diensten te verbeteren. Informatie over het gebruik van koppelingen wordt in het algemeen uitsluitend in geaggregeerde vorm geanalyseerd.

Unieke identificatiecodes: Tijdens uw toegang tot of gebruik van de diensten kunnen wij toegang krijgen tot één of meer 'unieke identificatiecodes', zoals een universele unieke identificatiecode ('UUID'), deze verzamelen, bekijken, op uw apparaat opslaan en/of op afstand opslaan. Unieke identificatiecodes zijn kleine gegevensbestanden of gelijksoortige gegevensstructuren die op uw apparaat zijn opgeslagen of aan uw apparaat verbonden zijn en die uw apparaat een unieke identificatiecode toekennen, ongeacht of u een Dawn-account aanmaakt. Een unieke identificatiecode kan data zijn die is opgeslagen in verband met de hardware van het apparaat, met het besturingssysteem of andere software van het apparaat, of via door Dawn naar het apparaat gestuurde data. Een unieke identificatiecode kan informatie naar Dawn of een externe partner van Dawn sturen over uw browsegedrag en uw gebruik van de diensten en kan ons of anderen helpen met het genereren van rapporten en het aanbieden van gepersonaliseerde content en advertenties. Een unieke identificatiecode kan op uw apparaat opgeslagen blijven om u te helpen sneller in te loggen en de navigatie door de diensten te verbeteren. U kunt doorgaans uw browserinstellingen wijzigen om het gebruik of de beschikbaarheid van unieke identificatiecodes uit te schakelen. Sommige functies van de diensten kunnen minder goed werken als het gebruik of de beschikbaarheid van unieke identificatiecodes beperkt of uitgeschakeld is.

Gegevens van logbestanden: Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij gegevens van logbestanden ontvangen, zoals uw IP-adres, type browser, bezoektijden, domeinnamen, besturingssysteem, de verwijzende webpagina('s), bezochte pagina's, locatie, uw mobiele aanbieder, informatie over het apparaat (waaronder apparaat- en applicatie-ID's), zoektermen en cookie-informatie. We ontvangen gegevens van logbestanden wanneer u met onze diensten werkt, bijvoorbeeld als u onze websites bezoekt, inlogt in onze diensten, of iets met onze e-mailberichten doet. Dawn gebruikt gegevens van logbestanden om onze diensten te verstrekken, begrijpen en verbeteren en om de content die we u laten zien, voor u aan te passen. Dawn kan dit logbestand koppelen aan andere informatie die we over u verzamelen via de diensten. 


Cookies

Dawn gebruikt cookies en soortgelijke trackingtechnologie (samen ‘cookies’ genoemd) om gegevens over u te verzamelen en gebruiken, onder andere om advertenties aan te kunnen bieden op basis van uw interesses. Meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken en hoe u cookies kunt beheren, vindt u in onze Cookieverklaring.


Gebruiken en delen van informatie

Behalve onder de beperkte omstandigheden die in deze Privacyverklaring beschreven worden, zal Dawn uw privé-informatie niet met derden delen, aan derden verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken zonder uw toestemming, ook niet aan:

Dawn-medewerkers en groepsondernemingen: Medewerkers van Dawn en groepsondernemingen kunnen toegang tot uw informatie hebben, voor zover dit voor de normale bedrijfsvoering noodzakelijk is om de diensten te kunnen aanbieden. Dit omvat informatie over uw gebruik en interactie met de diensten.

Dienstverleners: Dawn werkt samen met diverse organisaties en individuen die ons helpen de diensten aan te bieden ('dienstverleners'), zoals hostingbedrijven, bedrijven die voor ons betalingen verwerken of analysegegevens verstrekken, zoals Google Analytics. We kunnen uw persoonlijke gegevens met onze dienstverleners delen met het doel de diensten te verstrekken. De informatie die we met onze dienstverleners delen, kan zowel informatie zijn die u ons verstrekt hebt, als informatie die we over u verzamelen, zoals persoonsgegevens, betaalinformatie (uitsluitend aan de bedrijven die voor ons betalingen verwerken), informatie van bronnen zoals cookies, webbakens, logbestanden, unieke identificatiecodes en locatiegegevens. Dawn zal alle redelijke stappen ondernemen om te garanderen dat onze dienstverleners verplicht zijn uw informatie te beschermen namens Dawn. Als Dawn verneemt dat een dienstverlener informatie op ongepaste wijze gebruikt of openbaar maakt, zullen we alle commercieel redelijke stappen ondernemen om het ongepaste gebruik of de ongepaste openbaarmaking te beëindigen of corrigeren.

Handelstransacties: Dawn kan andere bedrijven of hun activa overnemen, onze activa verkopen of te maken krijgen met faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa (een 'handelstransactie'). Uw informatie, waaronder persoonsgegevens, kunnen tot de activa behoren die verkocht of overgedragen worden als onderdeel van een handelstransactie, of gedeeld worden met potentiële kopers.

Wettelijke verzoeken: We kunnen verzocht worden om gebruikersinformatie openbaar te maken naar aanleiding van wettige verzoeken, zoals een dagvaarding of gerechtelijk bevel, of overeenkomstig toepasselijke wetten. Wij maken doorgaans geen gebruikersinformatie openbaar, tenzij we in goeder trouw geloven dat een openbaarmakingsverzoek van een wetshandhavingsinstantie of gedingvoerende particulieren aan de van kracht zijnde wettelijke normen voldoet. We kunnen uw informatie delen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan de toepasselijke wetten te voldoen, om onze belangen of eigendommen te beschermen, om fraude of andere illegale activiteiten via de diensten of onder Dawns naam te voorkomen of om de veiligheid van een individu te beschermen. Dit kan inhouden dat we informatie delen met andere bedrijven, advocaten, vertegenwoordigers of overheidsinstanties. Niets in deze Privacyverklaring is bedoeld om wettelijke verdedigingen of bezwaren die u kunt hebben tegen de verzoeken van een derde partij, zoals een verzoek van de overheid om uw informatie te onthullen, te beperken.


Wettelijke basis voor verwerking van persoonsgegevens (uitsluitend voor bezoekers van de EER)

Als u een bezoeker bent van de Europese Economische Ruimte, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven omschreven persoonsgegevens af van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Normaal gesproken verzamelen we echter uitsluitend persoonsgegevens van u (i) als we de informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren, (ii) als we legitieme belangen in de verwerking hebben en als deze niet moeten wijken voor uw rechten, of (iii) als we uw toestemming daarvoor hebben. In sommige gevallen kunnen we tevens een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen of hebben we de persoonsgegevens nodig om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als we u vragen ons persoonsgegevens te verstrekken om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om een contract met u uit te voeren, stellen we u daarvan op het betreffende moment op de hoogte en laten we u weten of de verstrekking van uw persoonsgegevens verplicht is of niet (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Als we uw persoonsgegevens verzamelen op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), is dat normaal gesproken om ons platform te gebruiken en waar nodig met u te communiceren om u onze diensten te verstrekken en op basis van ons legitieme commerciële belang, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, ons platform te verbeteren, marketingactiviteiten uit te voeren of om illegale activiteiten te detecteren of voorkomen. We kunnen daarnaast andere legitieme belangen hebben en indien gepast laten we u op het betreffende moment weten wat deze legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt of meer informatie wilt over de wettelijke basis waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie zoals hieronder vermeld in ‘Contact met ons opnemen’ 


Het recht van gebruikers op gegevensbescherming

Toegang tot de gegevens die Dawn van u heeft

Met behulp van een aantal hulpmiddelen en instellingen binnen de diensten kunt u toegang krijgen tot uw account-informatie en andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt hebt, en deze informatie corrigeren, wissen of wijzigen. Daarnaast kunt u contact met Dawn opnemen over de informatie die wij over u hebben, over de aard en nauwkeurigheid van de gegevens die Dawn verzameld heeft of met een verzoek om uw gegevens te wijzigen of wissen. We wijzen u erop dat als u ervoor kiest uw informatie te wissen of aangeeft dat u niet wilt dat uw informatie verzameld of gebruikt wordt, u bepaalde functies en diensten mogelijk niet langer kunt gebruiken.

Afzien van het ontvangen van berichten van Dawn

We respecteren uw privacy en geven u de mogelijkheid om bepaalde berichten niet meer te willen ontvangen. Gebruikers kunnen ons laten weten geen berichten van Dawn meer te willen ontvangen door een e-mail te sturen naar Web-Admin@Dawnfoods.com. U kunt u afmelden voor e-mailberichten door op de koppeling 'afmelden' in een e-mailbericht te klikken. U kunt zich echter niet afmelden voor berichten die met de diensten te maken hebben, zoals accountverificatie, aankoop- en factuurbevestigingen en -herinneringen, functiewijzigingen of -updates, of technische kennisgevingen en beveiligingsmeldingen.

Dawn kan reclame en marketing door derden gebruiken om u advertenties, informatie en andere promoties aan te bieden, zowel via de diensten als via andere mechanismen om dergelijk materiaal aan u te verstrekken buiten de diensten op websites of platforms van derde partijen. Als u dergelijk reclamemateriaal niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via Web-Admin@Dawnfoods.com. Dawn kan informatie samenstellen en uitgeven over u en uw gebruik van de diensten op een anonieme basis als onderdeel van een klantprofiel of soortgelijk rapport of analyse. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen in alle handelingen en interacties met een derde partij waarmee u contact hebt via de diensten.


Andere rechten van EER-bezoekers

Als u een inwoner van de Europese Economische Ruimte bent, hebt u de volgende rechten met betrekking tot gegevensbescherming:

  • Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om portabiliteit van uw persoonsgegevens verzoeken. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactinformatie zoals hieronder vermeld in ‘Contact met ons opnemen’ 
  • Als we met uw toestemming uw persoonsgegevens verzameld hebben en verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de door ons uitgevoerde verwerking vóór de intrekking van uw toestemming of op de verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd op basis van wettelijke verwerkingsgronden anders dan toestemming.
  • U hebt het recht een klacht over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Wij gaan in op alle verzoeken die wij van mensen krijgen om hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming uit te oefenen in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.


Bewaren van gegevens

We kunnen de door ons verzamelde informatie opslaan, maar in het algemeen wordt informatie slechts bewaard voor zolang nodig om de doelen waarvoor de informatie verzameld was, te verwezenlijken of zoals anderszins wettelijk verplicht. Na beëindiging of deactivering van uw Dawn-account kan Dawn uw informatie en content voor een commercieel redelijke tijd bewaren voor back-up-, archiverings- en controledoeleinden. 


Informatiebeveiliging

Beveiliging van uw informatie

Dawn zal al het redelijke ondernemen om de privacy, juistheid en betrouwbaarheid van uw informatie te beschermen en beveiligen, en verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van die informatie tegen te gaan. Dawn implementeert gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke informatie die we verzamelen, te beschermen en verwerken. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard- of rekeningnummer) naar andere websites gestuurd wordt, wordt deze informatie beschermd door het gebruik van encryptie, zoals het Secure Sockets Layer-protocol (SSL). Aangezien geen enkel databeveiligingsprotocol waterdicht is, kan Dawn de beveiliging van onze systemen of databanken niet garanderen. Evenmin kunnen we garanderen dat de over u verzamelde persoonlijke informatie niet geschonden, onderschept, vernietigd, bekeken of anderszins openbaar gemaakt wordt zonder uw toestemming. Dienovereenkomstig is het versturen van informatie vanaf of naar de diensten voor eigen risico. 

U hebt de veiligheid van uw gegevens gedeeltelijk in eigen hand. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord en accountgegevens geheim te houden en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of Dawn-account plaatsvinden. Dawn behoudt zich specifiek het recht voor om uw toegang tot de diensten en al uw contracten met Dawn in verband met de diensten te beëindigen als Dawn verneemt of vermoedt dat u uw accountinformatie of wachtwoord aan een onbevoegde derde partij doorgegeven hebt.

Incidenten op het gebied van gegevensbeveiliging

Als bepaalde informatie in ons beheer gecompromitteerd is wegens een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften of ander probleem op dit gebied, zal Dawn alle redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en zo nodig de personen van wie de informatie gecompromitteerd zou kunnen zijn, (waar gepast) op de hoogte te stellen en andere stappen te ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zijn niet aansprakelijk voor de functionaliteits-, privacy- of beveiligingsmaatregelen van andere organisaties.


Aanvullende bepalingen inzake de diensten en uw informatie  

Opslag en overdracht van uw informatie

De informatie die Dawn over u verzamelt, kan opgeslagen of verwerkt worden in uw regio of in een ander land waar Dawn, onze groepsondernemingen en externe dienstverleners en partners servers en faciliteiten hebben, zoals in Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Polen en de Verenigde Staten. Dat betekent dat als we uw persoonsgegevens verzamelen, we deze in elk van die landen kunnen verwerken. De privacywetgeving kan verschillen en mogelijk niet dezelfde bescherming bieden in die landen. Dawn treft maatregelen, onder andere via contracten en de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor groepsondernemingen, om te waarborgen dat informatie, waar deze zich ook maar bevindt, beschermd blijft in overeenstemming met de wettelijk opgelegde normen inzake gegevensbescherming. 

Veilig gebruiken van Dawns diensten

Ondanks de voorzorgsmaatregelen die Dawn ingevoerd heeft op het gebied van veiligheid en privacy, kunnen we niet garanderen dat de diensten volledig vrij zijn van illegaal, aanstootgevend, pornografisch of anderszins ongepast materiaal of dat u niet geconfronteerd zult worden met ongepast of illegaal gedrag van andere gebruikers tijdens uw gebruik van de diensten. U kunt Dawn helpen door ongewenst contact aan ons te melden via de onderstaande contactinformatie. 


Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

De door Dawn aangeboden diensten zijn altijd in ontwikkeling en wij kunnen de vorm en aard van de diensten veranderen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen. Dawn kan deze Privacyverklaring op elk willekeurig moment wijzigen. De meest recente versie van onze Privacyverklaring regelt ons gebruik van uw informatie en vindt u op http://www.dawnfoods.com/nl/privacy-verklaring. Wijzigingen aan de Privacyverklaring gaan in op het moment dat ze op de diensten gepost worden. We kunnen er ook voor kiezen u een bericht te sturen over veranderingen van de Privacyverklaring, vooral als het om essentiële veranderingen gaat. Door de diensten te blijven gebruiken nadat wijzigingen zijn ingegaan, aanvaardt u de gewijzigde Privacyverklaring.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of twijfels hebt over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via  dataprivacy@dawnfoods.com.

Dawn Foods Inc. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke informatie.