Odpowiedzialność społeczna 

Wierzymy, że nasze postępowanie ma znaczenie 

Zajmujemy wiodącą pozycję w branży cukierniczej i wiemy, że rola lidera wykracza poza codzienną troskę o klientów. Obejmuje także troskę firmy o pozytywny wpływ na naszych pracowników, społeczności oraz planetę.

Social Responsibility

„Kodeks Doskonałości” jest naszym drogowskazem 

Zaczynamy od siebie: wymagamy od pracowników znajomości naszego Kodeksu. Etyka Dawn opiera się na zasadach rodziny Jonesów oraz niesłabnącej chęci budowania relacji opartych na szacunku, trosce o ludzi oraz uczciwości. Nasi pracownicy i kierownicy postępują zgodnie z Globalnym Kodeksem Doskonałości Dawn, aby nasza wspólna praca odzwierciedlała wartości, wizję i etykę.

Aby pomóc w przestrzeganiu Kodeksu Doskonałości, Dawn oferuje pracownikom wiele kanałów komunikacji i wsparcia. Pierwszym z nich jest otwarta rozmowa z przełożonym lub działem HR. Kolejnym jest anonimowa, całodobowa linia telefoniczna, obsługiwana przez niezależną firmę. Pracownicy, partnerzy i dostawcy mogą na niej zgłaszać swoje zastrzeżenia, opinie i sugestie.

Circle Of Excellence

Nasza troska o zrównoważony rozwój 

Dawn Foods Europe szczyci się 100% zgodności z RSPO 

W Dawn nieustannie dążymy do innowacyjnych metod troski o planetę. Pod koniec 2015 roku Dawn Foods Europe uzyskało certyfikat 100% bilansu masy RSPO. Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia, odgrywającego ważną rolę dla nas jako firmy oraz naszych klientów.

Dawn Foods Europe dba o odnawialne wykorzystanie oleju palmowego i już od 2011 roku jest członkiem RSPO. Certyfikaty RSPO dla wszystkich europejskich zakładów Dawn oznaczają, że pozyskujemy i sprzedajemy certyfikowany olej palmowy o jakości „Mass Balance” oraz coraz większą ilość oleju o jakości „Segregated” (od 2016 roku).

Cieszymy się także, że WWF nagrodziło Dawn Foods Niemcy tytułem „WWF Palm Oil Buyers Scorecard” w 2015 roku. Uzyskanie 16 na 20 punktów dowodzi naszych wysiłków zmierzających do pozyskiwaniu odnawialnego oleju palmowego.

W przyszłości zamierzamy dalej promować zrównoważony rozwój naszych procesów produkcyjnych, produktów i firmy jako całości. To nasze zobowiązanie: każdego dnia chcemy stawać się lepsi!

Nieustannie pracujemy też nad bardziej zrównoważonym pozyskiwaniem surowców, wdrażaniem standardów takich jak RSPO, odpowiedzialnym doborem dostawców i kilkoma inicjatywami związanymi z kakao, cukrem i jajami.