CSR-logo-header-wide

Dawn Foods jest oddany pozytywnym ZMIANOM, dla lepszego jutraWierzymy, że nasze działania mają znaczenie i jesteśmy odpowiedzialni za wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności na całym świecie.


Nasze podejście do odpowiedzialności społecznej jest zgodne z naszymi zobowiązaniami wobec naszych pracowników, naszych produktów oraz naszych klientów- znane lepiej jako Circle of Excellence- koło doskonałości.


Circle of ExcellenceGlobalnie, nasze działania skupiają się na:

Wspieraniu ludzi, społeczności i branży cukierniczej sprawiedliwymi i jednoczącymi programami, które inspirują

Odpowiedzialnym tworzeniu i dystrybucji naszych produktów w celu poprawy ogólnego samopoczucia i zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko

Współpracy z naszymi klientami i partnerami, w celu wspierania zrównoważonych wysiłków i etycznych praktyk, które są tak ważne.

W firmie Dawn nasze podejście do odpowiedzialności społecznej koncentruje się na postępie. Jako jedna z naszych wartości, rozumiemy, że progres i zmiany wymagają czasu, ale każdy, nawet najmniejszy krok naprzód, pomaga nam stawać się lepszymi każdego dnia

 

Nasze filary

ludzie

Stwórz lepszą planetę dla ludzi i społeczności na całym świecie

CSR-icon-products

produkty

Działaj odpowiedzialnie z produktami, które zachwycają

klienci

Rozwiń pozytywne relacje, które mają znaczenie

 
Ludzie

Stwórz lepszą planetę dla ludzi i społeczeństw na całym świecie


Jako globalna społeczność wszyscy jesteśmy jej członkami. Dawn angażuje się we wspieranie zdrowia, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i edukacji naszych zespołów i jednostek, branży cukierniczej, a także społeczności w których działamy. Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu we wszystkim co robimy i cenimy perspektywy, inność, ale i integrację wszystkich.

 
produkty

Działaj odpowiedzialnie z produktami, które zachwycają

 

Od naszych kompleksowych standardów w zakresie opracowywania produktów i opakowań, po nasze praktyki produkcyjne i dystrybucyjne oraz zaangażowanie w składniki wysokiej jakości, skupiamy się na trosce o naszych klientów, konsumentów i środowisko. 

 

produkty

Działaj odpowiedzialnie z produktami, które zachwycają


Od naszych kompleksowych standardów w zakresie opracowywania produktów i opakowań, po nasze praktyki produkcyjne i dystrybucyjne oraz zaangażowanie w składniki wysokiej jakości, skupiamy się na trosce o naszych klientów, konsumentów i środowisko. 

 
klienci

Rozwijaj pozytywne relacje, które mają znaczenie


Pracujemy nad stworzeniem bardziej zrównoważonej i lepszej przyszłości z partnerami zaangażowanymi w prowadzenie działalności we właściwy sposób dla naszych klientów i branży. Nasze partnerstwa koncentrują się na odpowiedzialnym pozyskiwaniu zasobów, zrównoważonych wysiłkach, regulacjach prawnych i zarządzaniu zasobami naturalnymi.

CSR Annual Report 2022 EU & AMEAP