Oświadczenie o ochronie prywatności

Obowiązuje od 25 maja 2018 roku 

 

Firma Dawn Foods, Inc. i firmy z nią powiązane ("Dawn") to firma rodzinna, w której każdy jest dumny ze wszystkiego, co robi, a klient jest zawsze najważniejszy. Firmie Dawn zależy na zapewnianiu najwyższej jakości produktów piekarniczych i innowacyjnych rozwiązań, które pomogą Państwu odnieść sukces na dzisiejszym rynku. Wraz z upływem lat firma Dawn przekształcała się, tak aby dostarczać najwyższej jakości towary i usługi, na których polegają nasi klienci.

Firma Dawn rozumie, że użytkownikom zależy na ich prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób firma Dawn gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o użytkowniku podczas korzystania z naszych produktów i usług oraz interakcji z nimi, a także odnosi się do osób w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata, które korzystają z naszych Usług ("Użytkownicy"). Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z wszystkich witryn internetowych obsługiwanych i kontrolowanych przez firmę Dawn, w tym www.Dawnfoods.com i wszystkich innych usług online kontrolowanych lub zapewnianych przez Dawn (łącznie “Usługi”).

 

Linki ekspresowe

Zalecamy zapoznanie się z całością Oświadczenia o ochronie prywatności w celu zapewnienia pełnego poinformowania. Jeśli jednak użytkownik zechce uzyskać dostęp tylko do określonej części Oświadczenia, może kliknąć odpowiedni link poniżej, aby przejść do tej części.

Uprawnienia do korzystania z Usług
Gromadzenie i wykorzystanie informacji
Pliki cookie
Wykorzystywanie i udostępnianie informacji
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (tylko osoby odwiedzające z krajów EOG)
Prawa użytkowników do ochrony swoich danych
Inne prawa osób odwiedzających witrynę z EOG
Przechowywanie danych
Bezpieczeństwo informacji
Dodatkowe postanowienia dotyczące Usług i danych użytkownika
Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności
Dane kontaktowe firmy

 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się wyłącznie do Usług, a także do gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i ochrony danych użytkownika w związku z Usługami. Nie dotyczy witryn, aplikacji ani usług podmiotów zewnętrznych.

W razie pytań dotyczących Oświadczenia o ochronie prywatności lub praktyk firmy Dawn, lub konieczności skontaktowania się z firmą w sprawie informacji zbieranych na temat użytkownika, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. 

 


Uprawnienia do korzystania z Usług

Usługi firmy Dawn nie są skierowane do osób w wieku poniżej 18 lat. Osoby, które nie skończyły 18 lat nie mogą korzystać z Usług. W przypadku przekazania firmie Dawn danych osobowych przez dziecko, rodzic lub opiekun dziecka może skontaktować się z firmą dzwoniąc pod numer 1-800-248-1144 w godzinach od 08:00 do 17:00 czasu wschodniego USA, od poniedziałku do piątku, lub wysyłając e-mail na adres Web-Admin@Dawnfoods.com i zażądać usunięcia takich informacji z dokumentacji firmy. Firma dołoży wszelkich starań, aby usunąć dane dziecka z istniejącej dokumentacji.


Gromadzenie i wykorzystanie informacji

 

Dawn zbiera różne rodzaje informacji podczas uzyskiwania przez użytkownika dostępu do Usług, korzystania z nich lub interakcji. Informacje o użytkowniku są zbierane na trzy sposoby: bezpośrednio z danych wejściowych użytkownika, ze źródeł zewnętrznych i zautomatyzowanych technologii. Firma Dawn może gromadzić następujące rodzaje informacji:

Dane osobowe: Firma Dawn może gromadzić Dane osobowe o użytkownikach poprzez korzystanie przez nich z Usług. "Dane osobowe" to informacje o użytkowniku, które można wykorzystać do jego identyfikacji, takie jak: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Firma może łączyć gromadzone dane osobowe z dodatkowymi informacjami zbieranymi o użytkowniku lub uzyskanymi z zewnętrznych źródeł. Dawn może wykorzystywać dane osobowe użytkowników, aby poinformować ich o innych produktach lub usługach oferowanych przez Dawn i jej oddziały. Firma Dawn może również udostępniać dane osobowe użytkowników podmiotom spoza firmy. Może na przykład udostępniać dane swoim zewnętrznym partnerom, aby pomóc w przeprowadzeniu analiz statystycznych, wysłać do użytkownika wiadomość e-mail lub list lub zapewnić Użytkownikom wsparcie techniczne.

Użytkownik nie musi podawać swoich danych osobowych; jednak w przypadku odmowy udostępnienia niektórych danych, firma może nie być w stanie zapewnić pewnych Usług. 

Informacje o Koncie Dawn: Dawn może wymagać od użytkowników zarejestrowania konta w celu korzystania z niektórych Usług ("Konto Dawn"). Wiele Usług nie wymaga rejestracji ani podawania danych osobowych. Jednak zarejestrowani użytkownicy będą mieli dostęp do niektórych obszarów Usług, które wymagają rejestracji, takich jak przepisy kulinarne, pomysły na wykończenie, a także inne funkcje. Dawn może zbierać informacje o użytkownikach w związku z zarejestrowaniem się do konta Dawn, a informacje takie mogą obejmować dane osobowe i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło, profil osobisty, zdjęcia, lokalizacja i informacje o kontaktach. Należy pamiętać, że niektóre informacje o Koncie Dawn mogą być wyświetlane publicznie. 

Informacje do transakcji płatności: Użytkownik może podać określone informacje w celu dokonania płatności za pośrednictwem Usług, w tym swoje imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej lub debetowej, datę wygaśnięcia karty, kod CVV i adres rozliczeniowy (łącznie "Informacje do płatności") wraz z adresem dostawy lub wysyłkowym, aby zrealizować transakcje płatnicze za pośrednictwem niektórych naszych Usług.  Podane przez użytkownika informacje do płatności są uważane za poufne i nie zostaną udostępnione publicznie. Firma może gromadzić i przechowywać informacje dotyczące zakupów dokonanych za pośrednictwem naszych Usług.


Informacje do korespondencji: Jeśli użytkownik wyśle do firmy Dawn wiadomość e-mail, będzie subskrybował jej biuletyny lub listy mailingowe lub kupi produkty lub usługi za pośrednictwem Usług, firma może zachować jego wiadomość, adres e-mail i dane kontaktowe w celu udzielenia odpowiedzi na jego prośby, dostarczenia żądanych produktów lub Usług oraz dostarczenia powiadomień lub innej korespondencji. Firma nie udostępnia ani nie sprzedaje żadnych danych osobowych innym organizacjom w celach komercyjnych. 

Informacje dostępne publicznie: Firma Dawn może zbierać informacje o użytkownikach z publicznie dostępnych źródeł. Dla celów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Informacje udostępniane przez użytkowników publicznie na dowolnym publicznym lub otwartym forum, na przykład w sieci społecznościowej, mogą być uważane za informacje publiczne i mogą być dostępne i gromadzone przez Dawn. Należy pamiętać, że wszelkie treści lub informacje udostępniane lub dostarczane przez użytkownika podmiotom zewnętrznym korzystającym lub powiązanym z korzystaniem przez użytkownika z Usług nie są prywatne ani poufne. Dawn nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub informacje publikowane lub udostępniane przez użytkownika podmiotom zewnętrznym.

Informacje gromadzone automatycznie: 

Linki: Dawn może śledzić sposób, w jaki użytkownik korzysta z linków zamieszczonych w ramach Usług, w tym korespondencję e-mail, usługi podmiotów zewnętrznych i aplikacje klientów. Ma to pomóc w analizie korzystania z Usług i ich  udoskonalaniu. Informacje dotyczące linków są na ogół analizowane tylko zbiorczo.

Unikatowe identyfikatory: Kiedy użytkownik korzysta z Usług lub uzyskuje do nich dostęp, firma może uzyskać dostęp, gromadzić, monitorować, przechowywać na urządzeniu użytkownika i/lub zdalnie przechowywać jeden lub więcej "Unikatowych identyfikatorów", takich jak uniwersalnie unikatowy identyfikator ("UUID"). Unikatowe identyfikatory to małe pliki danych lub podobne struktury danych przechowywane na urządzeniu lub powiązane z nim i jednoznacznie identyfikujące urządzenie, niezależnie od tego, czy użytkownik założył Konto Dawn. Unikatowym identyfikatorem mogą być dane przechowywane w związku z oprzyrządowaniem urządzenia, w związku z jego systemem operacyjnym lub innym oprogramowaniem, lub poprzez dane wysyłane do urządzenia przez Dawn. Unikatowy identyfikator może przekazywać firmie Dawn lub partnerowi zewnętrznemu informacje o sposobie przeglądania i korzystania z Usług przez użytkownika i może pomóc firmie lub innym podmiotom w przekazywaniu raportów lub spersonalizowanych treści i reklam. Unikatowy identyfikator może pozostać trwale na urządzeniu użytkownika, aby pomóc mu szybciej zalogować się i usprawnić nawigację po Usługach. Z reguły użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby wyłączyć używanie lub dostępności Unikatowych identyfikatorów. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia używania lub dostępności Unikatowych identyfikatorów, niektóre funkcje Usług mogą nie działać prawidłowo.

Informacje o pliku dziennika: Kiedy użytkownik korzysta z Usług firmy, Dawn może otrzymywać informacje o plikach dziennika, takie jak adres IP, typ przeglądarki, czas dostępu, nazwy domen, system operacyjny, odsyłające strony internetowe, odwiedzane strony, lokalizacja, operator komórkowy, informacje o urządzeniu (w tym identyfikatory urządzenia i aplikacji), wyszukiwane terminy i informacje o plikach cookie. Firma otrzymuje dane pliku dziennika podczas korzystania przez użytkownika z Usług, na przykład kiedy odwiedza on witryny internetowe firmy, loguje się do jej usług lub podejmuje działania związane z powiadomieniami e-mail wysyłanymi przez firmę. Dawn wykorzystuje dane z pliku dziennika do świadczenia, zrozumienia i ulepszania swoich Usług oraz do dostosowywania treści pokazywanych użytkownikowi. Dawn może połączyć plik dziennika z innymi informacjami gromadzonymi o użytkowniku za pośrednictwem Usług. 


Pliki cookie  

Dawn używa plików cookie i podobnych technologii śledzenia (zwanych łącznie "plikami cookie ") w celu zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, w tym do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach.  Dalsze informacje na temat używanych rodzajów plików cookie, dlaczego i w jaki sposób można kontrolować pliki cookie, są dostępne w Powiadomieniu o plikach  cookie .


Wykorzystywanie i udostępnianie informacji

 

Firma Dawn nie będzie udostępniać, sprzedawać, wynajmować ani w inny sposób ujawniać podmiotom zewnętrznym prywatnych danych osobowych użytkowników bez ich zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, w tym:

Personel Dawn i spółki należące do jej grupy: Pracownicy Dawn i spółki należące do jej grupy mogą mieć dostęp do informacji niezbędnych do świadczenia i korzystania z Usług w ramach normalnej działalności. Obejmuje to informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług i interakcji z nimi.

Dostawcy usług: Dawn współpracuje z różnymi organizacjami i osobami, które pomagają w świadczeniu Usług ("Dostawcy usług"), są to między innymi firmy hostingowe, podmioty przetwarzające płatności do celów przetwarzania płatności lub firmy dostarczające informacji analitycznych, takie jak Google Analytics. Firma może udostępniać dane osobowe użytkowników swoim dostawcom usług do celów świadczenia Usług. Informacje udostępniane dostawcom usług mogą obejmować zarówno informacje przekazywane przez użytkownika, jak i informacje zbierane o użytkowniku, w tym informacje umożliwiające identyfikację osób, informacje o płatnościach (tylko dostawcom usług przetwarzania płatności), informacje z narzędzi do zbierania danych, takich jak pliki cookie, sygnalizatory WWW, pliki dziennika, unikatowe identyfikatory i dane o lokalizacji. Firma Dawn podejmie uzasadnione kroki w celu zobowiązania dostawców usług do uzasadnionej ochrony danych użytkowników w imieniu Dawn. Jeśli Dawn dowie się, że dowolny dostawca usług niewłaściwe wykorzystuje lub udostępnia informacje, firma podejmie uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki w celu zakończenia lub skorygowania niewłaściwego wykorzystywania lub ujawniania danych.

Transakcje biznesowe: Firma Dawn może kupować inne firmy lub ich aktywa, sprzedawać własne aktywa biznesowe lub brać udział w bankructwie, fuzji, przejęciu, reorganizacji lub sprzedaży aktywów ("Transakcja biznesowa"). Informacje użytkowników, w tym informacje umożliwiające identyfikację osób, mogą należeć do aktywów sprzedanych lub przekazanych w ramach Transakcji biznesowej lub udostępnionych potencjalnym nabywcom.

Zgodne z prawem żądania: Firma może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji o użytkowniku na podstawie zgodnych z prawem żądań, takich jak wezwania lub nakazy sądowe lub zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasadniczo firma nie ujawnia informacji o użytkowniku, chyba że w dobrej wierze uważa, że wniosek o udzielenie informacji złożony przez organy ścigania lub prywatne strony w postępowaniu sądowym spełnia obowiązujące normy prawne. Firma może udostępniać informacje o użytkowniku, gdy uważa, że jest to konieczne do przestrzegania obowiązujących przepisów, aby chronić swoje interesy lub mienie, zapobiegać oszustwom lub innym nielegalnym działaniom popełnianym za pośrednictwem Usług lub przy  użyciu nazwy Dawn lub w celu ochrony bezpieczeństwa dowolnej osoby. Może to obejmować udostępnianie informacji innym firmom, prawnikom, pełnomocnikom lub urzędom administracji. Żadne z postanowień niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu ograniczenia jakichkolwiek prawnych środków obrony ani zastrzeżeń użytkownika wobec żądań podmiotów zewnętrznych, w tym administracyjnych, ujawnienia informacji użytkownika.

 


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (tylko osoby odwiedzające z krajów EOG)

 

W przypadku osób odwiedzających witrynę z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania opisanych wyżej danych osobowych będzie zależała od określonych danych osobowych i konkretnego kontekstu ich gromadzenia.  Jednak zwykle firma będzie zbierała dane osobowe od użytkownika tylko w następujących przypadkach: (i) dane osobowe są niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem, (ii) przetwarzanie danych leży w uzasadnionym interesie firmy i nie jest unieważnione przez prawa użytkownika, lub (iii) użytkownik wyraził zgodę na zbieranie jego/jej danych.  W niektórych przypadkach firma może również być zobowiązana w świetle prawa do zbierania danych osobowych od użytkownika lub w inny sposób może potrzebować danych osobowych do ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby.

Jeśli użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub umożliwienia skontaktowania się z nim, zostanie to wyraźnie wyjaśnione w odpowiednim czasie i zostanie poinformowany, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy też nie (oraz o możliwych konsekwencjach niedostarczenia danych osobowych).  

Jeśli dane osobowe są zbierane i wykorzystywane w oparciu o uzasadnione interesy firmy (lub podmiotu zewnętrznego), będą one zwykle dotyczyły obsługi platformy firmy i w razie potrzeby komunikowania się z użytkownikiem w celu świadczenia usług i realizacji uzasadnionych interesów handlowych firmy, na przykład reagowanie na pytania użytkownika, ulepszanie platformy, podejmowanie działań marketingowych, wykrywanie lub zapobieganie nielegalnym działaniom.  Mogą istnieć inne uzasadnione interesy, a w stosownych przypadkach firma wyjaśni je użytkownikom w odpowiednim czasie.

W razie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji na temat podstaw prawnych gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników należy skontaktować się z firmą, korzystając z danych kontaktowych podanych pod nagłówkiem “Dane kontaktowe firmy" 


Prawa użytkowników do ochrony swoich danych

Dostęp do informacji o użytkowniku zgromadzonych przez Dawn

Dawn udostępnia określone narzędzia i ustawienia w Usługach, aby pomóc użytkownikom w uzyskaniu dostępu, poprawieniu, usunięciu lub zmodyfikowaniu danych osobowych przekazanych firmie i powiązanych z kontem użytkownika. Ponadto Dawn zachęca użytkowników do kontaktowania się w sprawie informacji zebranych o użytkownikach, w tym odnośnie charakteru i dokładności danych zgromadzonych przez Dawn lub żądania aktualizacji lub usunięcia danych. Należy pamiętać, że usunięcie swoich danych lub rezygnacja z gromadzenia i wykorzystywania informacji przez firmę, spowoduje brak możliwości uzyskania dostępu do niektórych funkcji i Usług.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości od Dawn

Firma Dawn szanuje prywatność użytkowników i daje im możliwość rezygnacji z otrzymywania określonych powiadomień. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich powiadomień od Dawn kontaktując się z firmą pod adresem  Web-Admin@Dawnfoods.com. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od firmy wiadomości e-mail klikając na link "Anuluj subskrypcję" znajdujący się w treści wiadomości. Nie można jednak zrezygnować z otrzymywania wiadomości związanych z Usługami, na przykład o weryfikacji konta, potwierdzeniu zakupu i rozliczeń, przypomnieniach, zmianach lub aktualizacji funkcji Usług lub powiadomień technicznych i o bezpieczeństwie.


Firma Dawn może korzystać z reklam i marketingu podmiotów zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom reklam, informacji i innych promocji, zarówno za pośrednictwem Usług, jak i innych mechanizmów do dostarczania takich materiałów poza Usługami, na witrynach internetowych lub platformach podmiotów zewnętrznych. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich powiadomień od Dawn kontaktując się z firmą pod adresem Web-Admin@Dawnfoods.com. Firma Dawn może kompilować i publikować informacje dotyczące użytkowników i korzystania przez nich z Usług w sposób anonimowy w ramach profilu klienta lub podobnego raportu lub analizy. Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność za podjęcie rozsądnych środków ostrożności we wszystkich działaniach i interakcjach z podmiotami zewnętrznymi, z którymi kontaktuje się za pośrednictwem Usług.


Inne prawa osób odwiedzających witrynę z EOG

Mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych:

  • Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, poprosić firmę o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub zażądać przenoszenia swoich danych. Z praw takich można skorzystać kontaktując się z firmą przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej pod nagłówkiem "Dane kontaktowe firmy"
  • Jeśli firma zgromadziła i przetworzyła dane osobowe użytkownika za jego zgodą, może on w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.  Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o podstawy prawne inne niż zgoda.
  • Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez firmę jego danych osobowych.  W sprawie dokładniejszych informacji należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych osobowych.

Firma odpowiada na wszystkie wnioski otrzymywane od osób chcących skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


Przechowywanie danych

Firma może przechowywać informacje zbierane o użytkownikach, jednak na ogół będą one przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia celów, dla których zostały zebrane lub wymagane prawem. Po zamknięciu lub dezaktywacji Konta Dawn, firma Dawn może zachować informacje i treści użytkownika przez uzasadniony z handlowego punktu widzenia okres dla celów tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji i audytu.


Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji użytkownika

 

Dawn podejmuje uzasadnione starania, aby zabezpieczyć i chronić prywatność, dokładność i niezawodność informacji użytkowników oraz chronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Firma Dawn stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zbieranych i przetwarzanych danych. Dane osobowe (takie jak numer karty kredytowej lub konta bankowego) przesyłane do innych witryn internetowych są chronione za pomocą szyfrowania, na przykład poprzez protokół Secure Sockets Layer (SSL). W związku z tym, że żaden protokół zabezpieczeń danych nie jest barierą nieprzenikalną, firma Dawn nie może zagwarantować bezpieczeństwa swoich systemów i baz danych, ani nie może zagwarantować, że gromadzone przez nią dane osobowe nie zostaną naruszone, przechwycone, zniszczone, udostępnione lub w inny sposób ujawnione bez upoważnienia. Dlatego też wszelkie informacje przekazywane przez użytkownika do lub z Usług są dostarczane na własne ryzyko. 

Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby pomóc firmie Dawn w ochronie danych użytkowników. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i Konta Dawn i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane przy użyciu hasła lub Konta Dawn. Dawn w szczególności zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu użytkownika do Usług i wszelkich umów z Dawn związanych z Usługami w przypadku uzyskania informacji lub podejrzenia ujawnienia przez użytkownika informacji o swoim Koncie Dawn lub hasła nieupoważnionemu podmiotowi zewnętrznemu.

 

Przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

W przypadku naruszenia dowolnych informacji znajdujących się pod kontrolą firmy w wyniku naruszenia bezpieczeństwa lub innego naruszenia  bezpieczeństwa danych, firma Dawn podejmie odpowiednie kroki w celu zbadania sytuacji i w razie potrzeby zawiadomi osoby, których informacje mogły zostać naruszone (w stosownych przypadkach) i podejmie inne kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, ochronę prywatności lub środki bezpieczeństwa innych organizacji.


Dodatkowe postanowienia dotyczące Usług i danych  użytkownika 

Przechowywanie i przesyłanie danych indywidualnych użytkowników 

Informacje gromadzone przez Dawn o użytkownikach mogą być przechowywane i przetwarzane w regionie użytkownika lub innym kraju, w którym Dawn, firmy należące do jej grupy oraz dostawcy usług podmiotów zewnętrznych i partnerzy utrzymują serwery i urządzenia, w tym w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, zebrane dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w dowolnym z tych krajów. Obowiązujące w takich krajach przepisy o ochronie prywatności mogą się różnić i mogą nie być aż tak restrykcyjne. Firma Dawn podejmuje kroki, w tym poprzez umowy, oraz stosuje standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dla spółek należących do grupy, mające na celu zapewnienie dalszej ochrony danych w każdym miejscu, w którym się znajdują, w sposób zgodny ze standardami ochrony wymaganymi w ramach obowiązującego prawa. 

Bezpieczne korzystanie z Usług firmy Dawn

Pomimo kontroli bezpieczeństwa i prywatności stosowanych przez firmę Dawn, nie można zagwarantować, że Usługi będą całkowicie wolne od nielegalnych, obraźliwych, pornograficznych lub w inny sposób niestosownych materiałów, ani że podczas korzystania z Usług użytkownik nie spotka się z niewłaściwym lub nielegalnym działaniem ze strony innych użytkowników. Użytkownicy mogą pomóc firmie Dawn powiadamiając ją o każdym niepożądanym kontakcie korzystając z podanych niżej danych kontaktowych.  


Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Usługi świadczone przez Dawn podlegają ciągłym zmianom, a ich forma i charakter może ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Firma Dawn może w każdej chwili zmodyfikować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Najbardziej aktualna wersja Oświadczenia o ochronie prywatności będzie regulować sposób korzystania z informacji o użytkownikach i będzie dostępna na stronie http://www.dawnfoods.com/privacy-notice. Modyfikacje Oświadczenia o ochronie prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Oświadczenia. Możemy również powiadomić użytkowników o zmianach w Oświadczeniu o ochronie prywatności, szczególnie jeśli uznamy, że zmiany są istotne. Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystania z Usług po wprowadzeniu zmian w życie, użytkownik zgadza się przestrzegać zaktualizowanego Oświadczenia o ochronie prywatności.

 

Dane kontaktowe firmy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez firmę Dawn danych osobowych użytkowników, należy skontaktować się z firmą pod adresem dataprivacy@dawnfoods.com.

Administratorem danych osobowych jest Dawn Foods Inc.